تعرفه خطوط اختصاصی پنل دریا

تعرفه خطوط ارسال پیامک :

 

ردیفارقامپیش شمارهنوع شمارهقیمت (ریال)
1 14 1 غیر سفارشی 135,000
2 14 1 سفارشی 300,000
3 14 3 غیر سفارشی 150,000
4 14 3 سفارشی 150,000
5 13 1 غیر سفارشی 350,000
6 13 1 سفارشی 700,000
7 12 1 غیر سفارشی 700,000
8 12 1 سفارشی 1,400,000
9 12 2 غیر سفارشی 1,500,000
10 12 2 سفارشی 2,500,000
11 12 2 سفارشی نیمه رند 3,000,000
12 12 2 سفارشی رند 3,500,000
13 12 3 غیر سفارشی 900,000
14 12 3 سفارشی 900,000
15 11 1 غیر سفارشی 1,400,000
16 11 1 سفارشی 2,500,000
17 10 1 غیر سفارشی 1,800,000
18 10 1 سفارشی 4,000,000
19 10 2 غیر سفارشی 4,000,000
20 10 2 سفارشی 5,000,000
21 10 2 سفارشی نیمه رند 7,000,000
22 10 2 سفارشی رند 10,000,000
23 10 3 غیر سفارشی 1,000,000
24 10 3 سفارشی 1,000,000
25 10 21 غیر سفارشی 1,100,000
26 10 21 سفارشی 1,100,000
27 9 1 غیر سفارشی 2,500,000
28 9 1 سفارشی 5,000,000
29 9 2 غیر سفارشی 7,000,000
30 9 2 سفارشی 8,000,000
31 9 2 سفارشی نیمه رند 10,000,000
32 9 2 سفارشی رند 15,000,000
33 9 2 سفارشی خیلی رند 50,000,000
34 8 1 غیر سفارشی 3,500,000
35 8 1 سفارشی 7,000,000
36 8 2 غیر سفارشی 14,000,000
37 8 2 سفارشی 14,000,000
38 8 2 سفارشی نیمه رند 16,000,000
39 8 2 سفارشی رند 25,000,000
40 8 2 سفارشی خیلی رند 60,000,000
41 7 21 غیر سفارشی 5,500,000
42 7 21 سفارشی 5,500,000
43 6 21 غیر سفارشی 6,600,000
44 6 21 سفارشی

6,600,000

 

نشانی دفتر :

 

 تهران ، خيابان فاطمي غربي ، جنب ساختمان شيلات ، پلاك 228 طبقه 1


021-66944010

۰۹۱۲۵۴۸۶۷۴۸   پشتیبانی ۲۴ ساعته

۰۹۳۵۹۵۰۰۷۷۹   پشتیبانی ۲۴ ساعته

 

 

 

JoomShaper